שכר לימוד ותוכנית המלגות

בקהילת טבע הדברים, אנו רואים את עצמנו כחלק מהחינוך הציבורי בישראל ושואפים שבית החינוך יהיה פתוח לכל ילד וכל משפחה המזדהה עם התפיסה החינוכית.

מתוך ראיה זו, אנו פועלים בכל המישורים כדי להוזיל את שכר הלימוד ולאפשר מענה לאוכלוסיה רחבה יותר, בין היתר ע"י מתן מלגות, בקשת תקצוב ממשרד החינוך וגיוס תרומות.

שכר הלימוד נקבע עפ"י הסכומים המאושרים ע"י משרד החינוך ובפיקוח ועדת החינוך של הכנסת. כמו כן, מסתמכת העמותה על תרומות. לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות, אשר מוכרות בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

העמותה פיתחה את תכנית התמיכה הכלכלית – "תוכנית המלגות", מתוך רצון אמיתי בערבות ההדדית בקהילת בית החינוך. משמעותה של תוכנית התמיכה היא החלטה קהילתית לאפשר השתתפות גם למשפחות שאחרת לא יכלו להרשות לעצמם, במחיר שכל השאר משלמים מעט יותר וכן במאמצים לגיוס תרומות לשם כך.

מודל זה מקובל גם במוסדות חינוך אחרים ומיועד לאפשר שיווין הזדמנויות גם לילדים במשפחות שאחרת לא יכלו להצטרף.

כל הבקשות ידונו בדיסקרטיות מלאה ככל הניתן, תוך שימוש ברואה חשבון חיצוני לבדיקת הבקשות.

מתן המלגות מתבצע עפ"י קריטריונים ע"י ועדה שלא נחשפת לפרטים המזהים.

הרשמה למפגש פתוח

אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר אותנו מקרוב