דרושים לבית החינוך– פרטים והגשת מועמדות במודעות המצ"ב: