אודות בית החינוך

בשכונת טירת שלום בנס ציונה, במבנה הטובל בירוק, הוקם בית חינוך עבור תושבי נס ציונה והסביבה החולמים על חינוך מסוג אחר לילדיהם. 

מטרתנו ליצור תנופה חדשנית לתהליכים חינוכיים, גיוון הפדגוגיה, שכלולה והתאמת שיטות ההוראה – למידה – הערכה של בתי הספר לעת הזו.

בית החינוך "טבע הדברים" רואה חשיבות גדולה לקדם ולחזק את היכולות והכישורים הייחודיים לכל ילד. אנו יוצרים סביבה לימודית תומכת ובטוחה המאפשרת לתלמידים ומעודדת אותם לרכוש כלים ומיומנויות אשר יסייעו להם להצליח בעולם המשתנה.

תוכנית הלימודים משלבת מקצועות ליבה (כנדרש ע"י משרד החינוך) עם לימודי העשרה חווייתיים ומגוונים.
הלמידה מותאמת לקצב האישי של כל ילדה וילד, תוך טיפוח הנטיות, החוזקות והסקרנות הטבעית שלה/ו והתייחסות חינוכית כוללנית לכל תחומי ההתפתחות של הילד – אינטלקטואלית, רגשית, חברתית וגופנית.
בניגוד לדעה הרווחת שבבית ספר דמוקרטי כל ילד עושה מה שמתחשק לו, הרי שאצלנו הילדים מחוייבים למערכת שעות שכוללת את מקצועות הליבה ומעבר לכך, אך יש להם השפעה מסויימת.
הלמידה היא ציר עיקרי סביבו מתנהל בית החינוך והיא מתקיימת בכיתה או בכל מסגרת אחרת שנבחרה ע"י המחנך/ת.
תלמיד אינו יכול לבחור שלא ללמוד או להיות בחצר בזמן שיעור.

הלימוד נעשה בשיטות חוויתיות ופורצות את מסגרת הכיתה, בכיתות רב גילאיות ובתוכניות חינוכיות ייחודיות, מותאמות ומאתגרות המתקיימות במרחבי למידה מגוונים, המזמנים למידה איכותית (כגון: גינה אקולוגית, מרחב זואולוגי, מרחבים ירוקים פתוחים, המהווים חלק אינטגרלי ממרחב הלמידה והצמיחה).

אנחנו מקדמים למידה אוטונומית המעצימה עצמאות, אחריות וסקרנות.

מיומנויות המאה ה-21

"טבע הדברים" מצמיח לומדים הלוקחים אחריות על עצמם ועל סביבתם, סקרנים, חקרנים בעלי מכוונות עצמית ללמידה, בעלי ידע רחב ומיומנויות המתאימות לחיים במאה ה-21.
לומדינו הינם אנשים ערכיים, בעלי יכולת מנהיגות המחפשים ליזום, לעשות ולהרחיב את ההשפעה שלהם בעולם.

בית הספר מחנך את תלמידיו למנהיגות חברתית וסביבתית, תוך יישום הערכים, הידע והכלים למען פיתוח וצמיחה של הקהילה והחברה, יחד עם התפתחותם כפרטים בה.

בית הספר מחנך את תלמידיו לרב תרבותיות, לדיאלוג של כבוד הדדי וסובלנות בין תרבויות שונות, מתוך יחס של כבוד לשוני התרבותי ולאחר.

בית הספר מחנך את תלמידיו לגמישות מחשבתית, מודעות הומניסטית וחשיבה ביקורתית.

התלמידים הנם בעלי זיקה עמוקה לטבע הארץ, לעולם החי, הצומח והנופים שבה, ומחויבים לשימורם ולטיפוחם.

 

"אם מתייחסים אל האדם כמות שהוא, הוא יישאר כמות שהוא,  אך אם תתייחסו אליו כאילו הוא היה מה שהוא אמור להיות ויכול להיות, הוא יהפוך למה שהוא אמור ויכול להיות"

ערכים מובילים

בנאדמיות
אני נוהג בכבוד ובהתחשבות, פותר בעיות בשיח ולא באלימות, מציע ומגיש עזרה ונמנע מפגיעה בזולת, בחי, בסביבה וברכוש. מקדם בנאדמיות אצל סובבי.

ספורטיביות
אני מביא איתי "רוח ספורטיבית" למשחקים ולפעילויות החברתיות, משתתף ומשחק במהלכם בנועם ובהגינות. אני נוהג לחזק ולעודד משתתפים/ות גם מקבוצות וצוותים "מתחרים", יודע לנצח ולהפסיד בבגרות, בגמישות ובכבוד, מנהל היטב את תסכולי ונעזר בצוות החינוכי, בחברים ובכלים שיש לי כאשר אני נתקל בקושי. אני מכבד את החוקים והכללים, בהפסקות ובשיעורים, ונוהג בבנאדמיות.

לומד עצמאי
אני נוכח בשיעורים בקביעות, מגיע אליהם בזמן, פעיל במהלכם ומנצל במלואו את זמן הלמידה בהתאם להנחיות מורי, ליעדַי האישיים, ולמשימותיי. אני מציב לעצמי יעדים, קובע לוח זמנים, מתכנן ומנהל את זמן הלמידה ומנצל אותו באופן יעיל. אני מפעיל תהליכי בקרה עצמית ועומד באתגרים. אני פועל מתוך הנעה פנימית, תחושת מסוגלות עצמית, נוטל ומגלה אחריות לתהליך הלמידה שלי, נוקט יוזמה ומתמיד. אני עובד ומתקדם בקצב אישי ומתחשב בלומדים האחרים בזמן הלמידה. אני מבין את הרגלי הלומד העצמאי המצופים ממני בשיעורים ומיישם אותם.

ניהול רגשות
אני יודע לנהל את רגשותַי ומבטא אותם בתבונה ובאחריות, עושה שימוש בכלים שקיבלתי ונעזר בצוות ובחברים כשזקוק לתיווך ולעזרה. אני משתדל לנהל קונפליקטים ולהגיע להסכמות, אני נמנע משימוש בשפה ובהתנהגות שאינן מקובלות בבית החינוך. אני מודע לנקודות החוזק והתורפה בהתנהגותי.

תלמידאות, ארגון וסדר
אני מארגן את התא האישי שלי בקביעות, מתייק דפי למידה ושומר על ניקיונם ושלמותם של חומרי הלמידה שלי. אני מנהל את הזמן שלי בשיעורים בתבונה ובאחריות ומנצל אותו ללמידה עצמית ומשותפת. אני מוכן ונערך לשיעורים עם הציוד הנדרש בהתאם למערכת. אני שומר על רכוש וציוד בית הספר ועל סביבת למידה מאורגנת, מאפשרת ונקיה.

עבודת צוות
אני מכבד את כל הלומדים בקבוצה, קשוב לנאמר ולמתרחש, פועל ועובד עם כל חברי הקבוצה בשיתוף פעולה ומביע את דעתי בה באופן חיובי ומקדם. אני תורם ופועל להצלחת הקבוצה כולה ולהשגת היעדים המשותפים. אני נעזר בחברי הקבוצה ועוזר להם. כשמתקיימת שיחה בקבוצה או בכיתה, מבין הדברים שאני יכול לומר, אעשה מאמץ לומר דברים שעשויים לקדם את השיחה או מטרת הפעילות. 

מנהיגות ויזמות
אכפת לי מבית החינוך. אני חושב על דרכים לשפר את הסביבה ולתרום לקהילה, פועל לקידום הרעיונות שלי ושל אחרים ומעודד חברים לעזור לי ואני עוזר להם. 

מצוינות תהליכית
הדרך שאני עושה כאדם, כחבר או כתלמיד בבית החינוך מתאפיינת בתהליך מתמיד של התקדמות ושכלול יכולותי והידע שלי. אני מרוצה מהישגי, ויחד עם זאת תמיד חושב מה יכול להיות יותר טוב. אני קשוב להורי, לצוות בית החינוך ותלמידים לגבי מה אני יכול לבחור לשפר. המטרות שאני קובע – הן בחירה שלי. אני נחוש להשיגן בגישה לא תחרותית, תוך השקעת מאמץ מתמשך ואיכותי מתוך רצון להשתפר ולהתקדם כל הזמן. בין אם השגתי מטרה ובין אם טרם, אני חושב מה עבד יותר טוב ומה פחות טוב. מותר לי לטעות, וגם לאחרים. אני מתאמן על לשתף אחרים במה עבד ומה לא בהשגת מטרותי. אני מקשיב לאחרים כשהם משתפים אותי, באופן שמשאיר אותם בתחושה שהם גדולים וגדלים. 

"אם מתייחסים אל האדם כמות שהוא, הוא יישאר כמות שהוא,  אך אם תתייחסו אליו כאילו הוא היה מה שהוא אמור להיות ויכול להיות, הוא יהפוך למה שהוא אמור ויכול להיות"

הרשמה למפגש פתוח

אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהכיר אותנו מקרוב