ברוכים וברוכות הבאים
לבית הספר טבע הדברים

טבע הדברים הינו בית חינוך ברוח  דמוקרטית, מגיל 3 שנים ועד כיתה י' (צומח) אשר מייצר עבור תלמידיו הזדמנויות מגוונות ללמידה פעילה

ומותאמת אישית, לצד תהליך המאפשר לתלמידים לפתח כלים חברתיים על בסיס היותם שותפים בקהילה דמוקרטית.

אנו רואים חינוך כתהליך מגוון ומתמשך, כאשר הלומד נמצא במרכזו. כפועל יוצא מתפיסה זו מתקיימת למידה אישית ושיטתית, הכוללת בחירות אישיות, ניתוח תוצאותיהן ולמידת.

השיטה הזו מייצרת עבור הלומדים תהליך חינוכי משמעותי של היכרות עצמית: כלומדים, כחברים בקהילת ביה"ס וכאזרחים במדינה דמוקרטית.

לצד למידה זו וכחלק ממנה, מתקיימת גם למידה חברתית ותהליך של חיברות – איך אנחנו פועלים כחלק מקבוצה המכילה שונות ופועלת על בסיס ערכים דמוקרטיים משותפים.

שני תהליכי הלמידה הללו – האישי והחברתי – משלימים זה את זה במטרה לסייע בצמיחתם של הלומדים לכדי אזרחים בעלי כישורים מגוונים, הסתמכות עצמית, אחריות אישית וחברתית, אשר מרגישים תחושת שייכות לחברה בישראל.

טעימה מהיומיום שלנו

מרחב הזאולוגי שלנו

כאשר ילד מטפל ביצור חי אחר, דואג להאכלה שלו, לנקיון, למשחק המשותף, לטיול בחוץ ביחד כל אלו גורמים לו לתחושות של הצלחה, הישגיות וקבלת אחריות ומחזקים את הביטחון ביכולתו ובערכו העצמי!

הרשמה למפגש פתוח