בשיעורי שפה בשבועיים האחרונים, משתפת אלונה, המורה לאסטרטגיות שפה, אנו מתמקדים במיומנות ההשוואה;
השווינו בין החגים חנוכה, חג המולד ונובי גוד (רב תרבותיות). קראנו קטעי מידע וצפינו בסרטונים שהציגו את המנהגים השונים, וכך נחשפנו למגוון תרבויות.

בנוסף, ערכנו השוואה בין דפוסי חשיבה שונים. למדנו מה מאפיין חשיבה מקובעת לעומת חשיבה מתפתחת. מה היחס להצלחה ולכישלון בתהליך הלמידה, וכמה חשוב לפתח דפוס חשיבה המעודד התנסות והתפתחות.
הדוגמה שלנו הייתה הלן קלר, שעל אף נסיבות חייה העגומות התגברה על קשיים רבים והפכה לסופרת, למחנכת ולמופת לאנשים בעלי מוגבלויות בעולם כולו.