עקרונות וערכים מובילים

טבע הדברים הינו בית ספר ברוח דמוקרטית מכוון למאה ה-21.

בית הספר עובד במתכונת רב גילאית, דוגל בחינוך מותאם אישית, ובשימוש בפרקטיקות – הוראה למידה – הערכה אפקטיביות וחדשניות.

פרקטיקות ודגשים מרכזיים בהתנהלות בית החינוך הנם:

1.    עבודה ולמידה בצוותים.

2.    למידה שיתופית ולמידת עמיתים.

3.    פיתוח לומדות ולומדים עצמאיים.

4.    למידת חוץ מרובה.

5.    פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית בקרב התלמידים.

6.    עידוד ליזמות (וועדות, במה ליוזמות תלמידים, תמיכה בפרויקטים של תלמידים).

7.    קיימות – עידוד וטיפוח אכפתיות ודאגה פיזית לסביבה, לחי ולצומח באמצעות למידה אינטגרטיבית וחוויתית של היבטים אלה, טיפוחם וטיפול בהם. אלו באים לידי ביטוי בשיעורים  כ״למידה בשדות״, בחוגי בחירה כ״גינה האקולוגית״ ו״אסטרונומיה וחלל״, שיעורי מדעים, פרויקטים באומנות ירוקה ובטיפול וטיפוח המרחב הכפרי הבית ספרי, ובאמצעות גננות ולמידה וטיפול בבע״ח על בסיס יומי. כמו גם עיסוק בנושא הקיימות לאורך השנה בתחומי דעת שונים.

8.    רב תרבותיות.

9.    קהילתיות ומעורבות הורים – שילוב שיעורים והרצאות ״הורים מעשירים״ במערכת לאורך השנה, ביצוע פרויקטים משותפים עם ההורים לאורך השנה בהתאם לצרכי בית החינוך, חשיבה ושותפות עם הורים מתנדבים וכיו״ב.

10.דגש על צוות המורים – הנבחרים אחת אחד, כאשר התמקצעות בתחומם, תשוקה ללמד, היכולת לתת מענים לשוניות הילדים ואהבת החינוך מאפיינים אותם.

11.דרכי הערכה יחודיות – המאופיינים בתהליכי הערכה דיאלוגיים ורפלקטיביים מתמשכים, בכלים ובצומתי הערכה יחודיים, בתעודות ייחודיות.