תוכנית המלגות

בקהילת טבע הדברים, אנו רואים את עצמנו כחלק מהחינוך הציבורי בישראל ושואפים שבית החינוך יהיה פתוח לכל ילד וכל משפחה המזדהה עם התפיסה החינוכית.

מתוך ראיה זו, אנו פועלים בכל המישורים כדי להוזיל את שכר הלימוד, ביניהם מלגת אחים, תקצוב ממשרד החינוך וגיוס תרומות.

בנוסף, קיימת תכנית תמיכה כלכלית ("תוכנית המלגות") מתוך רצון אמיתי בערבות ההדדית בקהילת בית החינוך. משמעותה של תוכנית התמיכה היא החלטה קהילתית לאפשר השתתפות גם למשפחות שאחרת לא יכלו להרשות לעצמם, במחיר שכל השאר משלמים יותר וכן במאמצים לגיוס תרומות לשם כך.

מודל זה מקובל גם במוסדות חינוך אחרים ומיועד לאפשר שיווין הזדמנויות גם לילדים במשפחות שאחרת לא יכלו להצטרף.

במילים אחרות, מטרת תוכנית המלגות לוודא שכל ילד שנמצא מתאים ומתקבל, יוכל גם ללמוד ולא ימנע ממנו ללמוד בבית הספר בשל מצבה הכלכלי של משפחתו.

זוהי אמירה ערכית, חברתית ומוסרית חשובה שלנו כמוסד חינוכי במדינת ישראל. לשם כך, בין היתר, העמותה פועלת לגיוס תרומות לכיסוי מלגות אלו.

כל הבקשות ידונו בדיסקרטיות מלאה ככל הניתן, תוך שימוש ברואה חשבון חיצוני לבדיקת הבקשות.

מתן המלגות מתבצע עפ"י קריטריונים ע"י ועדה שלא נחשפת לפרטים המזהים.

להלן נוהל מלגות וטפסי בקשה- לחצו כאן