מרגיעים ונרגעים עם הגדיים החדשים במרחב הזואולוגי 🙂